Bli med på laget

Bli samarbeidspartner, og bli med på Stolt-Sterk-Stril eventyret vi vil skape.

Øygarden FK er avhengig av å ha gode relasjoner til aktørene i det lokale og regionale/nasjonale næringslivet. Disse relasjonene kan være både formelle og uformelle, og gjennom de ulike samarbeids-konseptene som klubben har etablert kan potensielle samarbeids-partnere velge den løsningen som passer best med bedriftens egne mål og planer.

Øygarden FK vil framstå som et samlingspunkt og en fellesnevner for næringslivet i Øyriket vest for Bergen. Øygarden FK sitt samarbeids-forum (B2B) skal være et naturlig samlingssted for bedrifter som har tilhørighet til Øygarden, Askøy, Bergen Vest og resten av Hordaland. Nasjonale og internasjonale aktører som henvender seg til regionen skal finne Øygarden FK som en naturlig innfallsvinkel for å kommunisere både mot et bedrift/forretningsmarked og personmarkedet.

Dette betyr at Øygarden FK har følgende målsetning ovenfor sine samarbeidspartnere:

  • Øygarden FK skal bli den største nettverksskaperen i regionen sammen med næringslivet.
  • Som deltaker i vårt samarbeidsforum skal man oppleve at denne deltakelsen er viktig for at en når sine forretningsmessige mål.
  • Som samarbeidspartner med Øygarden FK skal en få tilgang til noe som er unikt.
  • Øygarden FK skal oppfattes som profesjonell, ryddig, innovativ og etisk av samarbeidspartnerne og omgivelsene.
Det skal være umulig å forholde seg likegyldig til Øygarden FK. Det er mer enn bare fotball, det er engasjement, samhold, det å møtes, det å være sammen om oppturer og nedturer. Alt dette gjør fotball til den dominerende sporten i mediebildet og i dagliglivet til folk. En fotballklubb er derfor blitt en viktig arena for bedrifter i kampen for å bli synlig – og det er en god møteplass for nettverksbygging.

Et samarbeid med Øygarden FK er derfor ikke kun et spørsmål om hvorvidt laget vinner eller taper. Det er et samarbeid mot felles mål:

  1. Oppmerksomhet/kjennskap/synlig
  2. Opplevelser
  3. Business/forretning
  4. Samfunnsansvar.

Med Øygarden FK kan din bedrift, ditt produkt, dine kunder, dine leverandører og dine medarbeidere få ta del i den dynamiske verden som finnes i og rundt klubben. Vår ambisjon er at gjennom sportslige prestasjoner skal vi markedsføre og profilere regionen (Øyriket vest for Bergen), kommunene, samarbeidspartnere, næringslivet og innbyggerne i hele Norge.

Det å samarbeide med Øygarden FK skal være lønnsomt for begge parter.

Selv om vi har laget ferdige utkast til sponsorpakker så handler det om skreddersøm. Det som er viktig for deg og din bedrift, er det som gjelder!

Vi er stolte og ydmyke i forhold til de mange bidrag som ytes fra regionens næringsliv for å videreutvikle og opprettholde toppfotballen som vi sammen nå skal skape her ute i Øyriket vest for Bergen.

Dersom en samarbeidsavtale - stor eller liten - kunne være interessant for deg og din bedrift, eller om du rett og slett ønsker å høre litt mer om våre tanker rundt et eventuelt samarbeid så ta kontakt med oss.

Janne Hamre karlsen                                       
95 97 69 11
janne@oygardenfk.no

Vi håper at flest mulig samarbeids-partnere ønsker å assosiere seg med merkevaren ØFK, tar sitt ansvar og blir med oss på laget. Sammen skal vi skape store opplevelser for alle her ute i Øyriket Vest for Bergen og med fotballen som virkemiddel.

Velkommen på laget!

 

Annonse: