Øygarden FK får støtte til samarbeid på tvers

Øygarden FK sitt fotballakademi for unge spillere er en av de heldige som mottar 100 000 kroner fra Equinor sin nye støtteordning til gode tiltak for barn og ungdom.

Det er utrolig gøy å kunne tildele 100 000 kroner til et så flott samarbeidsprosjekt som dette. I forbindelse med sammenslåing av tre kommuner her ute, har syv idrettslag gått sammen om et fotballakademi for spillere mellom 13 og 16 år, både på jente og guttesiden. Dette gjøres i samarbeid med den nye toppklubben Øygarden FK. Vi ser at dette er en fin måte å samarbeide på tvers av gamle kommunegrenser og at det bidrar til identitetsbygging for ungdommer i den nye kommunen, og dette er grunnen til at vi har valgt å støtte dette prosjektet, sier Bjarte Padøy, plassjef for Equinor på Sture & Kollsnes.    

I løpet av høsten har Equinor fått inn over 1600 søknader fra foreninger, idrettslag og andre som ønsker å gjennomføre gode tiltak for barn, ungdom og studenter. Rundt 550 av disse var fra region Vest. Hele 56 lag og organisasjoner fikk før jul beskjed om at de har fått støtte fra Equinor.  

For Øygarden FK kommer pengene utrolig godt med akkurat nå. De skal først og fremst brukes til å bygge merkevaren Øygarden FK med hovedfokus på Akademiet.

- Vi er veldig glad for denne støtten og det vil bidra til at vi kan satse på gode trenerressurser og hospitering av spillere mellom akademispillere og Øygarden FK spillere.  
Vi ønsker å legge til rette for best mulig trenerutvikling ved å gjennomføre felles samlinger/kurs, sier Marianne Sandahl Bjorøy, styreleder i Øygarden FK.

Akademiet skal gjennomføres med lokale spillere i alderen fra 13 år og er for både jenter og gutter.

Equinor har lang tradisjon med å støtte frivilligheten i Norge. Både gjennom talent- utviklingsprogrammet Morgendagens Helter på nasjonalt nivå og lokale tildelinger.

Det har alltid vært viktig for oss å gi noe tilbake til foreninger, lag og andre som gjør noe ekstra for barn og ungdom, og Øygarden FK er et godt eksempel på en klubb som satser på samarbeid og identitetsbygging, sier Bjarte Padøy.

 

Annonse: